"De voornaamste taak van de mens
is zichzelf het leven te schenken"

E. Fromm
     
             
 

Klik hier voor minimaal
benodigde browsergroote.
  Coaching

Persoonlijke groei en effectiviteit
Ieder mens wil van nature groeien en het beste uit zichzelf halen. Inspirerend werk geeft energie en draagt bij tot persoonlijke groei en zingeving. Bij problemen gaan vaak alle gedachten naar de blokkades, in plaats van naar nieuwe doelen en oplossingen. Ik help cliŽnten inzicht te krijgen in hun belemmeringen, hun kwaliteiten beter in te zetten en effectiever sturing te geven aan hun leven. Mensen ervaren hierdoor een grotere persoonlijke effectiviteit.

Goed voor de organisatie
De vraag om coaching komt vaak vanuit een organisatie. Een medewerker kan tijdelijk vastlopen in zijn werk. Het is in ieders voordeel langdurig ziekteverzuim te vermijden. Veel organisaties zetten stelselmatig coaching in als effectieve manier om medewerkers gezond en gemotiveerd te houden.

Loopbaanthema's
Veel voorkomende loopbaanthema's zijn: onzekerheid over persoonlijke kwaliteiten, conflicthantering, omgaan met autoriteit, zelfsturing en verantwoordelijkheid, stress, (hernieuwde) zoektocht naar passend werk en levensloopthema's.

Werkwijze
We beginnen met een intakegesprek om de hulpvraag en doelstelling vast te stellen. Een individueel traject bestaat uit 8-10 gesprekken van anderhalf uur. De afspraken plannen we in overleg. Tussentijdse ondersteuning per email of telefoon is mogelijk.

Een voorwaarde voor een goed traject is dat de cliŽnt openstaat om zijn hulpvraag te onderzoeken. We verzamelen informatie over interesses, competenties, drijfveren, de leerstijl en de (voor)waarden die iemand nodig heeft om prettig te kunnen werken.

Mijn bijdrage bestaat uit de analyse van de vraag, de procesbegeleiding en het creŽren van overzicht bij complexe beslissingen. Huiswerkoefeningen zijn deel van het traject.

CliŽnten ervaren de intensieve begeleiding tijdens een traject als een katalysator in hun persoonlijke ontwikkeling en als concrete hulp bij hun loopbaanvraagstukken.
 

Coaching

 
             
             
  Studio Witte webdesign        sitemap